Rapor Yönetimi

Raporlar sekmesinde iki tarih veya personel raporunu alabilirsiniz.

Günlük Raporlar

Günlük personellerin işçilik, malzeme ve kayıt sayısına göre ücret tutarlarını grafiksel olarak görüntüleyebilirsiniz.

İki Tarih Arası Rapor

İki tarih arası personellerin aldığı ücretleri görüntüleyebilirsiniz.

Statü ve İş Türü Kayıt Raporu

Personel Bazlı İş Türü/Statü Kayıt Raporu

Şirket Z Raporu

Mesai Raporu

Personel Maliyet Raporu

Last updated