Dashboard

Anlık kullanılan raporlama ekranıdır. Bu sayfada grafiksel olarak;

• Bugün, dün, hafta, ay, geçen ay ve yıllık raporlamalar yer alır.

• Statüye göre dağılım, iş türüne göre-açık, iş türüne göre-kapalı, kayıt sayısına göre, günlük işlemler (ücret) ve personel kayıtları yer almaktadır.

Kanban Dashboard

Gün Sonu Raporu

Gün sonu raporu her gün saat 20:00 da yöneticilere mail olarak iletiletilir. Ayrıca sistem üzerinden de günlük olarak görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda personellerinizin performanslarını da gün sonu raporu ile ölçebilirsiniz.


Last updated