Muhasebe Modülü

Sistemde ön muhasebenin tutulduğu ekrandır.
Muhasebe sayfasında,
  • Cari işlemleri (Ön Muhasebe) işlemi gerçekleşebilir
  • Cek ve senet işlemleri takibi yapılabilir.
  • Ödemesi alınmayan veya kalan borçları takip edebilirsiniz.
  • Banka bilgilerini kaydedebilirsiniz.

Cari İşlemler

Günlük yapılan işlerin muhasebesini tutar.
Gün sonu yapabilmeniz için "Kapanmış İşleri Muhaseleştir" butonunu kullanmalısınız.
Kapanmış İşleri Muhaseleştir

Cari Ana kayıt

Kapanmış işleri muhasebeleştir denildiği taktirde aşağıdaki gibi bir liste çıkıyor.
Bu bölümde toplam işçilik, malzeme, gider ücretlerini görebilirsiniz.
Cari Master EKranı

Cari detay bölümü (Cari detay Gör)

  • Seçili tarihte hangi iş kayıtlarından ücret alınmış,
  • Personel gelir ve gider bilgileri
  • Personel Masraf bilgileri
  • Hangi iş kayından ne kadar ücret alındığı bilgilerini tutar.

Çek - Senet

Çek ve senet bilgilerinin tutulduğu ekrandır.
Çek ve senet Ekranı

Ödemesi alınmayan işler

Sistemde ödemesi alınmadı diye işaretlediğiniz işleri bu ekrandan görebilirsiniz.
Ödemesini aldığınızda ödemesi alını carisi oluşur.
Ödemesi Alınmayan İş Ekranı

Yapılan işten kalan Ücret Listesi

Yarım ödemesi kalmış işerin listesini gösterir.

Banka bilgileri

Banka hesap bilgilerinin tutulduğu ekrandır.