Dashboard

Anlık kullanılan raporlama ekranıdır.
Dashboard sayfasında,
  • Toplam müşteri sayısını görebilirsiniz.
  • Toplam kapanmamış iş kaydının sayısını görebilirsiniz.
  • Toplam randevulu kayıt sayısını görebilirsiniz.
  • Haftalık veya günlük gün sorunu raporlarını alabilirsiniz.
  • Statü bazlı, iş türlerine göre raporu görebilirsiniz.
  • Anlık Cari hesapları görebilirsiniz.
  • Personel bazlı raporları görebilirsiniz.
  • Kanban board (Kapanmamış ilerin hangi statüde olduğunu tek ekranda görebilirsiniz.)

Dashboard

Dahsboard Bar

Gün soru Raporu

Gün sonu raporu her gün saat 20:00 da yöneticilere mail olarak gitmektedir. Ayrıca ekranlardan da günlük alınabilmektedir.
Sistemde en çok kullanılan Z raporu alınan rapordur.
Personellerin performansını da bu rapor ölçmektedir.

Statü bazlı rapor

Sistemde Statü bazlı alınan anlık görüntülenen rapordur.

İş Türlerine Göre Rapor

Sistemde iş türüne göre anlık görüntülenen rapordur

Cari Rapor

Anlık Cari rapordur.

Personel Statülere göre iş kayıt raporu

Personelin statü bazlı görüntülenen rapordur.

Kanban Dashboard

Anlık Statülere göre iş listelerini listeler.